Vedligeholdelse af din maskine

En strikkemaskine, der bliver brugt meget,  kræver vedligeholdelse. Nålebremsen bliver med tiden helt flad og nåle bliver defekte.
Slæder og nålesenge skal rengøres og smøres.
Mon ikke tidspunktet for den store hovedrengøring er netop nu, hvor året går på hæld – eller i hvert tilfælde noget der skal klares inden du starter på et nyt og fornøjeligt strikke år.
Jeg vil med dette sidste indlæg i år, gerne ønske alle mine trofaste medlemmer og kursister en rigtig glædelig jul og et godt nytår.